Registrácia

Dátum a miesto akcie:

Začiatok akcie:

Voľná kapacita: 94
Meno dieťaťa: *
Priezvisko dieťaťa: *
Pohlavie dieťaťa: *
Vek dieťaťa: *
Ulica: *
Mesto: *
PSČ: *

Tieto informácie budú použité pre vytipovanie najbližších oddielov pomocou GPS


Kontaktný e-mail: *

Na tento e-mail vám zašleme potvrdenie a odkaz pre prípadné zmeny v registrácii

Telefónne číslo: *

Toto číslo bude použité len v prípade podstatnej zmeny v harmonograme akcie


Okrem odporúčaných športov Vám poskytneme aj detailné informácie o vhodnosti dvoch Vami vybraných športov. Vybrať môžete napríklad športy, ktorým sa Vaše dieťa už venuje, alebo ktoré zvažujete.

Výber prvého športu: *

Výber druhého športu: *

Ako ste sa o SA dozvedeli?

Promo kód:
Súhlasím s podmienkami použitia a so spracovaním mojich osobných údajov a údajov môjho dieťaťa v súlade so zákonom č.122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Potvrdzujem, že je dieťa zdravotne spôsobilé na absolvovanie športových disciplín v rámci športového dňa SportAnalytik
Údaje označené * sú povinné

Detail registrovanej akcie